Medycyna Pracy

Medicus - Poradnia Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy oferuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla pracowników. Dbając o komfort naszych klientów i szanując ich czas, staramy się koordynować wszystkie konsultacje i badania tak, by ich realizacja była możliwa w jednym dniu.


W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:

 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania kontrolne
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania lekarskie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców
 • ocena zdolności widzenia, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712


oraz niezbędne do wystawienia orzeczenia konsultacje specjalistyczne:

 • okulistyczne
 • neurologiczne
 • laryngologiczne
 • inne specjalności na zlecenie lekarza medycyny pracy
 • badania psychotechniczne - realizowane przez podwykonawców:
  • www.psyche.opole.pl
  • agnieszka.kossowska @diagnozis.opole.pl
 • badania diagnostyczne: EKG, RTG klatki piersiowej, audiometria tonalna, spirometria, perymetria
 • badania laboratoryjne – w pełnym zakresie.

 

Odwiedź naszą przychodnię Medicus w Opolu:

Opole, pl. Piłsudskiego 5

Rejestracja telefoniczna 508-237-564, poniedziałek-piątek, godz. 08.00-18.00.
W ramach poradni przyjmują:


Dodatkowe informacje oferty Medycyna Pracy.
Obsługa pacjenta zgłaszającego się na badania medycyny pracy
 1. Aby badania medycyny pracy przebiegały sprawnie, pracownicy powinni umawiać termin badania telefonicznie pod numerem 508 237 564.
 2. W przypadku rejestracji większej ilości pracowników (powyżej pięciu), prosimy o przesłanie skanów skierowań na adres skierowania@medicus.opole.pl
 3. Podczas rejestracji rejestratorka ustala jakie konsultacje mogą być wymagane w ramach badań na dane stanowisko, wyznacza termin badań oraz podaje godzinę o której pracownik rozpoczyna w danym dniu procedury związane z rejestracją.
 4. W wyznaczonym dniu pacjent zgłasza się o wskazanej godzinie do rejestracji MEDYCYNY PRACY na parterze ze skierowaniem wystawionym przez pracodawcę* oraz dowodem osobistym.
 5. Dalsze postępowanie odbywa się według wskazań udzielanych przez rejestratorki.
*) ujednolicony wzór skierowania - dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania" [ link ].
Dokumenty wymagane podczas wizyty u lekarza medycyny pracy
 1. Skierowanie na badania (dostępne tutaj).
 2. Dowód tożsamości.
 3. W przypadku badań kontrolnych (po zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni) konieczne jest ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O ZAKOŃCZONYM LECZENIU. Zaświadczenie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie w okresie niezdolności do pracy. Brak powyższego zaświadczenia uniemożliwia realizację przez lekarza medycyny pracy badania kontrolnego.

  • Osoby zgłaszające się na badania sanitarno-epidemiologiczne w ramach prywatnej wizyty zgłaszają się do lekarza z książeczką sanitarno-epidemiologiczną (do nabycia w księgarniach; sklepach z drukami akcydensowymi). Jeżeli osoba posiada wyniki badania kału na nosicielstwo salmonella shigella powinna okazać je lekarzowi, w innym wypadku badanie będzie musiało być wykonane ponownie.
  • Osoby zgłaszające się na badania sanitarno-epidemiologiczne w ramach umowy z Medicus Sp. z o.o. powinny dysponować osobnym drukiem skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne (dostępne tutaj). W dniu realizacji badania powinny posiadać książeczkę sanitarno-epidemiologiczną wraz z wynikami badania kału na nosicielstwo salmonella shigella.
 4. Pacjenci podlegający badaniu psychotechnicznemu (stanowisko kierowcy powyżej 3,5t) lub konsultacji psychologicznej zgłaszają się na badania przygotowanie jak niżej:
  • Na badanie, jeżeli pacjent posiada zabiera: okulary lub soczewki. Pacjent do badania przystępuje wypoczęty.
  • Przed badaniem nie można pić alkoholu. W chwili zgłoszenia do pracowni nie można być na czczo. Pacjent powinien posiadać wypełnioną przed przystąpieniem do konsultacji/badania ankietę
Druki do pobrania