ODRA

Szanowny Pacjencie!!!

Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę zakaźną odrę, to przed zgłoszeniem się do przychodni poinformuj o tym personel telefonicznie:

 

 • Centrum Medyczne Medicus przy Pl. Piłsudskiego 5 w Opolu
  • telefon do rejestracji 774444999.
 • Przychodni Centrum Medicus przy ul. Mickiewicza 1 w Opolu
  • telefon do rejestracji 774427010.

 

Pozwoli nam to na podjęcie działań zmniejszających możliwość szerzenia się zakażenia wirusem odry.

Komunikat:

Zarząd spółki "Medicus w Opolu" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 500 §1 w zw. z art. 500 §21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. nr 1/VII/2017 plan połączenia spółki "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki "Medicus w Opolu" Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się tutaj.

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ
PZU ZDROWIE S.A. ODDZIAŁ CENTRUM MEDYCZNE MEDICUS W OPOLU

W związku z zakończeniem przez dr Annę Truch z dniem 29.12.2017 roku pracy w tutejszej placówce oraz odwołaniem wizyt, informujemy, że:

Pacjenci pierwszorazowi otrzymują:

 1. Oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty wpisania na listę.
 2. Listę pozostałych placówek posiadających poradnię endokrynologiczną w ramach kontraktu z NFZ.

W trakcie rejestracji do nowej poradni należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej.

Pacjenci w trakcie leczenia:

 1. Mogą wnioskować o wydanie kopii dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.
 2. W przypadku zgłoszenia się do nowej placówki medycznej należy dostarczyć oryginał aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza POZ, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-opole.pl w zakładce "GDZIE SIĘ LECZYĆ".

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej - "Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne" - http://kolejki.nfz.gov.pl/

Na podstawie komunikatu OOW NFZ z dnia 15.09.2017 r.

Jesteśmy jednostką oferującą szeroką gamę usług medycznych, w skład których wchodzą: ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji dzieci i dorosłych, diagnostyki obrazowej, profilaktyki oraz medycyny pracy.

Świadczenie usług na najwyższym poziomie zapewniające satysfakcję i komfort pacjenta jest naszym przewodnim celem, do którego dążymy poprzez zarządzanie ryzykiem, zgodnie z normą ISO 9001:2015, a także dzięki ciągłemu kształceniu personelu, modernizacji sprzętu medycznego, doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych oraz rozszerzanie zakresu opieki odpowiadającej potrzebom klienta.

Dzięki staraniom całego personelu i angażowaniu go w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, dajemy klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomość objęcia opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.

Zarówno Dyrekcja jednostki, jak i jej pracownicy, przyjęli założenia Systemu Zarządzania Jakością zobowiązując się do jego wdrożenia, utrzymania i doskonalenia.

Opole, 1 marca 2018r.

Dyrektor Oddziału PZU Zdrowie S.A.
Oddział Centrum Medyczne Medicus w Opolu.

Polecamy

 • Pakiety usług rehabilitacyjnych
  Pakiety usług rehabilitacyjnych
  Przeciwdziałanie
  bólom kręgosłupa,
  profilaktyka upadków,
  lepsza kondycja [więcej]
 • Poradnia pediatryczna
  Poradnia pediatryczna
  Czynna 5 dni w tygodniu.
  Przyjmują pediatrzy
  i specjalista neonatolog [więcej]
 • Poradnia Chorób Płuc
  Poradnia Chorób Płuc
  - diagnostyka, badania kontrolne, porady jak zerwać z nałogiem palenia [więcej]
 • Rehabilitacja dzieci
  Rehabilitacja dzieci
  Poradnia Medicus daje możliwość kompleksowej opieki dla noworodków
  i niemowląt. [więcej]