Odbiór wyników badań

Medicus - Odbiór wyników badań

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, tak jak inna dokumentacja medyczna mogą być wydane zgodnie z ściśle określonymi zasadami.

Sprawdź gdzie i kiedy możesz odebrać wyniki poszczególnych badań:

 

Badania laboratoryjne

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane są do lekarza kierującego na badania, który na wizycie wydaje pacjentowi oryginał wyniku.

Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane odpłatnie wydawane są w Gabinecie Zabiegowym, osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem - [druk do pobrania].

Czas oczekiwania na wyniki jest uzależniony od rodzaju wykonywanego badania. Pacjent w momencie pobierania próby do badania informowany jest o czasie oczekiwania na wynik.

RTG

RTG bez opisu - pacjent otrzymuje zdjęcie w kilka minut po jego wykonaniu.

RTG z opisem - wynik jest do odbioru w Rejestracji Obsługa Firm (Plac Piłsudskiego, I piętro), maksymalny czas oczekiwania - 3 dni robocze.

Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].

USG

Opisy badań USG pacjent otrzymuje bezpośrednio po badaniu.

Cytologia

Wyniki cytologii są do odbioru w Rejestracji (Plac Piłsudskiego, I piętro). Czas oczekiwania na wynik badania - 4-6 tygodni.

Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].

Badania histopatologiczne

O sposobie odbioru wyniku badań histopatologicznych informuje lekarz. Czas oczekiwania na wynik - 10 dni roboczych.

Badania są wydawane do rąk własnych po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie upoważnienia - [druk do pobrania].

Holter EKG/RR

Opis badania wykonanego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywany jest do lekarza kierującego na badanie, który na wizycie wydaje pacjentowi oryginał wyniku. Czas oczekiwania na wynik - do 10 dni roboczych.

Opis badania wykonanego odpłatnie do odbioru w Rejestracji (Plac Piłsudskiego, I piętro) osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem - [druk do pobrania].

Próba wysiłkowa

Wynik badania jest do odbioru po wykonaniu testu wysiłkowego.

Spirometria

Spirometria bez opisu - pacjent otrzymuje wynik badania bezpośrednio po jego wykonaniu.

Spirometria opisem - pacjent odbiera wynik badania w Rejestracji osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem - [druk do pobrania].

Czas oczekiwania - maksymalnie 7 dni.

Audiometria tonalna

Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego wykonaniu.