Informacje o zmianach od 1 stycznia 2015r.

Szanowni Pacjenci!
Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. do poradni okulistycznej i dermatologicznej będzie obowiązywało skierowanie. Pacjenci, którzy zarejestrują się na 2015 rok do 31.12.2014 r. włącznie! będą przyjęci bez skierowania. Zgodnie z Ustawą z dnia 22.07.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).


WAŻNA INFORMACJA dla pacjentów poradni specjalistycznych, do których wymagane jest SKIEROWANIE: od 1 stycznia 2015 roku pacjent, który zarejestruje się do poradni, do której wymagane jest skierowanie, musi dostarczyć oryginał skierowania, w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (tj. od dnia rejestracji), pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Zgodnie z Ustawą z dnia 22.07.2014 r. o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1138).

Zapraszamy do przychodni "Medicus w Opolu"

Jesteśmy firmą świadczącą ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji dzieci i dorosłych, diagnostyki obrazowej oraz profilaktyki.

Najwyższy poziom opieki, jaką otaczamy naszych klientów jest możliwy dzięki ciągłemu kształceniu personelu oraz jego troski o klienta, stałej modernizacji sprzętu medycznego, stale rozszerzanego zakresu opieki odpowiadającej potrzebom klienta oraz integracji i nadzorowi wszelkich procesów związanych z funkcjonowaniem firmy.

Dzięki staraniom całego personelu, dajemy klientom poczucie bezpieczeństwa i świadomość objęcia opieką zdrowotną na najwyższym poziomie.

Zarząd "Medicus w Opolu" Spółka z o.o.

Polecamy

 • Poradnia pediatryczna
  Poradnia pediatryczna
  Czynna 5 dni w tygodniu.
  Przyjmują pediatrzy
  i specjalista neonatolog [więcej]
 • Turnusy rehabilitacyjne
  Turnusy rehabilitacyjne
  Zapraszamy na nasze dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. [więcej]
 • Dla pracodawców
  Dla Pracodawców
  Mamy kilka wariantów do wyboru na abonamentowe usługi medyczne dla Waszych firm. [więcej]
 • Szkoła Pleców
  Szkoła Pleców
  Zapraszamy na zajęcia praktyczne i teoretyczne -
  Pl. Piłsudskiego 5 [więcej]